............

 

....

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟ